Resum de retenció de dades

Aquest resum mostra les categories i les finalitats predeterminades per conservar les dades dels usuaris. Determinades àrees podrien tenir categories i finalitats més específics que els que s'enumeren aquí.

Lloc

Categoria

Dades acadèmiques

Les dades acadèmiques són totes aquelles dades recopilades o generades durant el procés d'aprenentatge dins d'una assignatura per un o una estudiant. Això inclou treballs presentats, notes, participacions en fòrums, notes finals, etc.

 


Finalitat

Avaluació

Avaluació i seguiment dels i les estudiants dins les assignatures que estan cursant, dins d'un campus virtual.

Període de retenció
3 anys
Base legal
Contracte (GDPR Art. 6.1(b)) El processament és necessari per a l'execució d'un contracte en què l'interessat és part o per prendre mesures a petició de l'interessat abans de formalitzar un contracte.
Obligació legal (GDPR Art 6.1(c)) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal a la qual està sotmès el responsable del tractament
Raons per al tractament de dades personals sensibles
Consentiment explícit (GDPR Art. 9.2(a)) El subjecte de les dades ha donat el seu consentiment explícit al processament d'aquestes dades personals per una o més finalitats específiques, exceptuant els casos en què la llei de la Unió o d'un estat membre estableixi que el subjecte de les dades no pot aixecar la prohibició a què fa referència el paràgraf 1 de l'article 9 de la GDPR.
Activitats legítimes concernint els membres/contactes estrets d'una fundació, associació o altra entitat sense afany de lucre (GDPR Art. 9.2(d)) El tractament es realitza en el transcurs de les seves activitats legítimes amb les garanties adequades per part d’una fundació, associació o qualsevol altre organisme sense ànim de lucre amb finalitats polítiques, filosòfiques, religioses o sindicals i amb la condició que el tractament es refereixi exclusivament al membres o a antics membres de l’organisme o a persones que hi tenen un contacte regular en relació amb les seves finalitats i que les dades personals no es revelen fora d’aquest òrgan sense el consentiment dels interessats

Usuaris

Categoria

Dades acadèmiques

Les dades acadèmiques són totes aquelles dades recopilades o generades durant el procés d'aprenentatge dins d'una assignatura per un o una estudiant. Això inclou treballs presentats, notes, participacions en fòrums, notes finals, etc.

 


Finalitat

Avaluació

Avaluació i seguiment dels i les estudiants dins les assignatures que estan cursant, dins d'un campus virtual.

Període de retenció
3 anys
Base legal
Contracte (GDPR Art. 6.1(b)) El processament és necessari per a l'execució d'un contracte en què l'interessat és part o per prendre mesures a petició de l'interessat abans de formalitzar un contracte.
Obligació legal (GDPR Art 6.1(c)) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal a la qual està sotmès el responsable del tractament
Raons per al tractament de dades personals sensibles
Consentiment explícit (GDPR Art. 9.2(a)) El subjecte de les dades ha donat el seu consentiment explícit al processament d'aquestes dades personals per una o més finalitats específiques, exceptuant els casos en què la llei de la Unió o d'un estat membre estableixi que el subjecte de les dades no pot aixecar la prohibició a què fa referència el paràgraf 1 de l'article 9 de la GDPR.
Activitats legítimes concernint els membres/contactes estrets d'una fundació, associació o altra entitat sense afany de lucre (GDPR Art. 9.2(d)) El tractament es realitza en el transcurs de les seves activitats legítimes amb les garanties adequades per part d’una fundació, associació o qualsevol altre organisme sense ànim de lucre amb finalitats polítiques, filosòfiques, religioses o sindicals i amb la condició que el tractament es refereixi exclusivament al membres o a antics membres de l’organisme o a persones que hi tenen un contacte regular en relació amb les seves finalitats i que les dades personals no es revelen fora d’aquest òrgan sense el consentiment dels interessats

Categories de curs

Finalitat

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Cursos

Finalitat

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Mòduls d'activitat

Finalitat

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Blocs

Finalitat

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció